Aktualności i Wydarzenia

List Profesor Katarzyny Biernackiej, Przewodniczącej AENIT PTK

Serdecznie witam wszystkich Członków Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny! Dzięki wysiłkom poprzedniego Przewodniczącego, dr Bartosza Szafrana i Zarządu Sekcji, działającego w latach 2019-2021 oraz Państwa decyzji, od 27. września 2021r jesteśmy asocjacją.

Rejestracja na Kasprowisko 2022 otwarta!

Na dokładnie pół roku przed inauguracją ruszyła rejestracja na Kasprowisko 2022! Formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj: http://kasprowisko.pl/kasprowisko2022/register/email/
Szczegółowe informacje o konferencji: kasprowisko.pl
Nasza konferencja wraca do Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, liczba miejsc noclegowych jest w nim ograniczona, radzimy zatem się pospieszyć!

Rekomendacje telemedyczne opublikowane!

Bardzo dobra wiadomość!
Ukazało się zaktualizowane stanowisko dotyczące rozwiązań telemedycznych w kardiologii!! Powstało dzięki współpracy Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK, SENiT i PAN.

Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021)

Kasprowisko 2021 już za miesiąc

Przypomnijmy, że w tym roku nasza konferencja to trzy (a w zasadzie cztery) w jednym - Konferencja Szkoleniowa SENiT PTK oraz International Congress Of Elecetrocardiology (połączony 21. Kongres ISHNE i 48. Kongres ISE). Dodatkiem są tradycyjne warsztaty Cardiology Meets Physics and Mathematics.

Grant SENiT 2021!

Miło nam ogłosić że zgodnie z krótką, ale jednak już tradycją Zarząd SENiT w czasie przyszłorocznego Kasprowiska przyzna Grant naukowy naszej Sekcji, który opiewa na kwotę 60 000 PLN.

Sesja SENiT na Kongresie PTK

Już jutro rusza XXIV Międzynarodowy Kongres PTK. Jak wszyscy wiemy, w tym roku kongres odbędzie się w internecie. Uczestnictwo w Kongresie dla lekarzy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Logowanie uczestników możliwe będzie poprzez wykorzystanie loginu i hasła portalu mp.pl lub po utworzeniu konta uczestnika Kongresu na podstawie nr PWZ.

Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Realizacja kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w okresie pandemii COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istotnie podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz istotnym narażeniem pacjentów kardiologicznych opuszczających miejsce zamieszkania, Komisja Informatyki i Telemedycyny oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje:

Komunikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK z dnia 13 marca 2020: Możliwość i zasadność wykorzystania telemedycyny w realizacji porad kardiologicznych

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat wskazujący na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Dotyczy to porad realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

Zagłosujmy na polskich kandydatów do władz EHRA!

Udział polskich przedstawicieli we władzach towarzystw naukowych jest bardzo istotnym elementem wspierania rozwoju nauki i edukacji w naszym kraju. Kardiolodzy interwencyjni zrzeszeni w EHRA stanowią bardzo dynamiczną, ambitną i intensywnie pracującą na polu medycyny praktycznej, ale także i nauki, grupę lekarzy. Jest bardzo istotne, aby tak liczna społeczność lekarzy i naukowców miała wpływ na kierunek działań EHRA oraz postrzeganie polskiej kardiologii interwencyjnej na arenie międzynarodowej.

Konferenacja TELERH-HF 6 grudnia

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji TELEREH-HF Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia w Hotelu Golden Tulip w Warszawie, w programie przewidziano wystąpienia wielu znakomitych wykładowców, między innymi Ryszarda Piotrowicza, Wojciecha Zaręby, Grzegorza Opolskiego. To bardzo ważne spotkanie w kontekście nowych koncepcji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Strony