WNIOSEK O GRANT PTK

Standardowo 36 miesięcy – daty
Tylko jedna osoba
Prosimy podać ten sam numer, który podano poprzednio
Pole kontrolne, prosimy powtórnie wpisać adres e-mail podany wcześniej
Nazwa i adres miejsca pracy
W przypadku gdy nie aplikuje Kierownik Kliniki, oddziału, pracowni
max 250 słów
max 500 słów
max 250 słów
W punktach
kryteria włączenia, wykluczenia
W tym możliwy schemat badania
nie dotyczy prezentacji zjazdowych
max 20 publikacji
Kierownik Grantu
W przypadku grantu wyjazdowego – jest to publikacja prezentowanej pracy – dołączyć kopię abstraktu i kopię opublikowanej pracy
jeśli tak, podać jakie
Kosztorys

Wszystkie podane sumy to kwoty brutto. W kosztorysie nie można uwzględniać kosztów pośrednich. Koszty wykonania badań – koszty aparatury, koszty odczynników, materiałów zużywalnych, koszty wykonania badań poza placówką prowadzącą grant Koszty publikacji – nie można tu włączać kosztów publikacji odpłatnych (opłata za publikację)

W przypadku przyznania grantu w wysokości niższej niż wnioskowana należy w terminie 30 dni przysłać poprawiony ostateczny kosztorys grantu. Nie przewiduje się przesunięć pomiędzy pozycjami większych niż 5% całości grantu.

Koszty osobowe - max 20% całości
Koszty badań - rozbite na poszczególne pozycje, np. rekrutacja grupy - 1000 zł, wykonywanie holterów - 2000 zł, badania labotarryjne - 10000 zł
Koszty publikacji - analizy statystyczne, tłumaczenia – max 10% całości do max sumy 5tyś zł
Koszty inne - np. wyjazdy związane z prezentacją wyników pracy – max 10% całości do max sumy 4 tyś zł

Opcjonalne załączniki w formie skanów np. skany publikacji rozliczających ewentualne poprzednie granty - jeden plik w formacie PDF
Pliki muszą mieć mniej niż 50 MB.
Dozwolone typy plików: pdf.