Nowy Zarząd SENiT PTK

Szanowni Państwo, Podczas zakończonej w dniu dzisiejszym konferencji Kasprowisko 2017 Walne Zgromadzenie członków SENiT PTK wybrało nowe władze naszej Sekcji na kadencję 2017-2019, która rozpoczyna się 24.09.2017 roku.

Skład nowego Zarządu:

Przewodniczący - Krzysztof Szydło

Poprzedni Przewodniczący - Małgorzata Kurpesa

Przewodniczący Elekt - Bartosz Szafran

Sekretarz - Michał Orszulak

Członkowie:

Waldemar Bobkowski

Artur Filipecki

Beata Średniawa

Barbara Uznańska-Loch

Jerzy Krzysztof Wranicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Paweł Ptaszyński

Sebastian Stec

Dariusz Wojciechowski