Granty na wyjazd na Kongres ISHNE i ICE w Portland!

Już za niespełna 3 miesiące w Portland odbędzie się kolejny Kongres ISHNE (International Society for Holter and Noninvasive Electrokardiology). Po raz pierwszy będzie on połączony z Kongresem ISE (International Society of Electrokardiology). Od tego roku kongresy ISHNE i ICE odbywać się będą łacznie i co roku.
Strona internetowa Kongresu: http://www.electrocardiology2017.com/
Zarząd SENIT podjął decyzję o ufundowaniu grantów wyjazdowych na tegoroczny Kongres dla osób, które będą w nim uczestniczyły aktywnie, to znaczy będą wykładowcami lub też ich prace oryginalne zostały przyjęte do prezentacji ustnej lub plakatowej w czasie Kongresu. Wysokość grantu będzie zależna od liczby zatwierdzonych zgłoszeń.
Zapraszamy do składania aplikacji do 15 kwietnia 2017 na adres mailowy senit@senit.pl
Aplikacja musi zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- adres mailowy i numer telefonu do kontaktu
- poświadczenie akceptacji przyjęcia pracy do prezentacji w czasie kongresu lub też zaproszenie do wygłoszenia wykładu
- potwierdzenie opłacenia składek PTK za lata 2016 i 2017
- potwierdzenie przynależności do SENiT PTK od co najmniej roku (to jest od 1 maja 2016)
- ewentualne rozliczenie finansowe i merytoryczne poprzednich grantów przyznanych przez SENiT PTK.

Zarząd SENiT PTK