Wspomnienie Jerzego Zadary

16 września zmarł w wieku 68 lat magister inżynier Jerzy Zadara Prezes Oxford Polska. Był człowiekiem biznesu, ale nie był „urzędnikiem biznesu”. Oczywiście znał prawa biznesu, ale nie był ich niewolnikiem. Rozumiał, że biznes to zysk, ale był wizjonerem i potrafił tez realizować wizje innych – w imię wizji potrafił ponosić straty. Był można by rzec romantykiem biznesu...

Te przymioty sprawiły, że w latach 80 tych XX wieku w Polsce mógł dokonać się skok technologiczny w dziedzinie kardiologii, elektrokardiologii – Jerzy Zadara zaryzykował i zainwestował w wynalezioną przez Norma Holtera technologię długotrwałego ambulatoryjnego monitorowania EKG. Wsparł działania organizacyjne, doprowadził do produkcji w Polsce systemów holterowskich. Technologia holterowska trafiła pod strzechy nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich.
Jerzy Zadara finansował edukację – wydanie pierwszej monografii poświęconej ambulatoryjnemu monitorowaniu EKG, dydaktykę – konferencje, sympozja (Kościelisko) i naukę. Jego wsparcie ułatwiło wielu polskim kardiologom zaistnienie w europejskiej i światowej kardiologii.
W uznaniu zasług Kapituła przyznała Jerzemu Zadarze unikalną, prestiżową odznakę Srebrnego Normana.
Polska elektrokardiologia jest jedną z najsilniejszych na świecie zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym i naukowym. Byłoby to niemożliwe bez Jerzego Zadary. Pamiętajmy o tym...

Ryszard Piotrowicz