Skrócony opis rejestracji prac zgłaszanych do konferencji XXI Konferencji Szkoleniowej SENiT PTK oraz ISHNE

Miło nam poinformować, że istnieje już możliwość zgłaszania abstraktów na XXI Konferencję Szkoleniową i XVII Konferencję Wspólną Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE. Aby zgłosić pracę trzeba najpierw dokonać rejestracji na Konferencję poprzez formularz zamieszczony na stronie Konferencji: http://konferencje.senit.pl/koscielisko2015/ Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo maila z hasłem do zalogowania na specjalnie stworzone dla każdego uczestnika konto konferencyjne. Na koncie tym istnieje zakładka umożliwiająca zgłoszenie pracy. W niedalekiej przyszłości na tym samym koncie będzie można zapoznać się ze szczegółowym programem Konferencji, zadać pytanie wykladowcom, zapisać się na warsztaty, wycieczki, zawody narciarskie itp. W tym roku zmieniły się zasady przyjmowania prac na Konferencję. Każda z nich zostanie oceniona przez trzech recenzentów. Sześć prac, które otrzymają najwyższe oceny, zostanie zakwalifikowanych do prezentacji ustnej na specjalnej sesji w czasie Konferencji. Pozostałe prace zaprezentowane zostaną w formie posterów. Sesja posterowa najprawdopodobniej będzie jedna (zależnie od liczby przyjętych prac), nie będzie moderowana. Termin zgłaszania prac upływa 10 stycznia 2015! Zapraszamy do rejestracji na Konferencję także osoby, które nie zamierzają prezentować swoich prac. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, warto się więc pospieszyć!

Podstawowe założenia systemu

Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik może zgłosić pracę do konferencji. Rejestrując streszczenie użytkownik wybiera jedną kategorię merytoryczną, do której jego praca zostanie przypisana, a która jego zdaniem jest najbardziej odpowiednia. Informacja ta nie będzie podlegała edycji. Prace oceniane są przez wszystkich recenzentów przypisanych do danej kategorii.

Mechanizm rejestracji abstraktów

W celu zarejestrowania abstraktu należy zalogować się do systemu poprzez odnośnik na głównej stronie konferencji: http://konferencje.senit.pl. Aby przejść do formularza logowania należy kliknąć w przycisk umieszczony w prawym górnym rogu strony głównej (ilustracja 1). Strona główna - logowanie Ilustracja 1: Główna strona konferencji wraz z linkiem prowadzącym do strony logowania. W panelu logowania należy wpisać dane podane przy zakładaniu konta użytkownika serwisu. W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła, powinien przejść do procesu odzyskiwania hasła poprzez kliknięcie odnośnika "Formularz odzyskania hasła" i postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi podczas tego procesu. Logowanie, odzyskiwanie hasła Ilustracja 2: Strona logowania wraz z odnośnikiem do odzyskiwania hasła Po poprawnym zalogowaniu się do systemu pojawi się zestawienie wydarzeń, do których użytkownik ma dostęp. Po kliknięciu w link z nazwą wydarzenia następuje przejście do panelu konferencyjnego, który umożliwia przeglądanie szczegółów, interakcję z programem konferencji oraz zarządzanie danymi. Każda ze stron w prawym górnym rogu ekranu posiada rozwijane menu użytkownika, pozwalające na wylogowanie się z systemu. Aby zarejestrować abstrakt, należy w pierwszej kolejności przejść do szczegółów XXI Konferencji Szkoleniowej SENiT klikając w link z nazwą wydarzenia. Lista dostępnych wydarzeń Ilustracja 3: Wykaz wydarzeń, do których użytkownik ma dostęp. Po przejściu do widoku szczegółów wydarzenia, pojawi się dodatkowe menu z nim skojarzone. W celu przeglądania zgłoszonych prac lub dodania nowego abstraktu należy kliknąć w odnośnik „Zgłaszanie prac”. Powrót do listy wydarzeń realizowany jest poprzez odnośnik „Wydarzenia”. Szczegóły wydarzenia Ilustracja 4: Panel wydarzenia zawiera podstawowe informacje o konferencji oraz jej interaktywny program. Wybierając odpowiedni odnośnik w menu można przejść do rejestracji abstraktów. Po kliknięciu odnośnika „Zgłaszanie prac” pojawi się zestawienie streszczeń zapisanych przez użytkownika. Szczegóły zgłoszeń zapisanych w systemie można przeglądać poprzez kliknięcie w tytuł pracy. Pozycje zatwierdzone i zgłoszone przez użytkownika nie podlegają modyfikacjom. Usunięcie zgłoszenia lub jego edycja jest możliwa jedynie wtedy, gdy ma ono status „W przygotowaniu”. Lista prac użytkownika Ilustracja 5: Widok listy prac zapisanych w systemie przez użytkownika Proces dodania nowego abstraktu zostanie uruchomiony po kliknięciu odnośnika „Dodaj pracę”. Użytkownik zostanie przeniesiony do listy kategorii aktywowanych dla danego wydarzenia. Należy wybrać jedną z nich i kliknąć link „zgłoś pracę” znajdujący się przy wybranej kategorii.
kategorie
Ilustracja 6: Lista obszarów merytorycznych aktywowanych do rejestracji prac Po wybraniu kategorii pojawi się okno wprowadzania tytułu pracy i jednocześnie jej rejestracji. Zarejestrowane streszczenie otrzymuje status „W przygotowaniu” i jest na stałe przypisane do wybranej przez użytkownika kategorii (ta informacja nie będzie podlegała edycji). rejestracja pracy Ilustracja 7: Rejestracja pracy poprzez wprowadzenie jej tytułu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie pozostałych informacji dotyczących pracy, takich jak autorzy, treść streszczenia oraz załączniki (opcjonalnie, np. pliki graficzne, video, archiwa danych, itp.) - mogą być one przez użytkownika uzupełniane i zmieniane do momentu ostatecznego zatwierdzenia pracy i zmiany jej statusu na "Zgłoszona". opis pracy Ilustracja 8: Wprowadzanie informacji o pracy oraz treści streszczenia. Zatwierdzenie pracy i zgłoszenie do publikacji następuje poprzez kliknięcie odnośnika „Zatwierdź i zgłoś pracę”. Po wykonaniu tej czynności praca otrzymuje status „Zgłoszona” - od tej chwili jej edycja ani usunięcie nie będą już możliwe!

Edycja zarejestrowanych prac

W celu edycji zarejestrowanych abstraktów należy zalogować się do systemu poprzez stronę główną konferencji: http://konferencje.senit.pl - odnośnik „Logowanie” w prawym górnym rogu. Po zalogowaniu należy przejść do listy zarejestrowanych prac (analogicznie jak w przypadku dodawania nowego streszczenia). W tym celu należy wybrać wydarzenie, do którego praca została zgłoszona, następnie należy kliknąć odnośnik „Zgłaszanie prac”. Zarejestrowane w systemie streszczenia posiadają status „W przygotowaniu” lub „Zgłoszona”. Kliknięcie w tytuł pracy powoduje wyświetlenie widoku szczegółów. System przedstawi treść zarejestrowanego przez uczestnika streszczenia, informacje o autorach pracy oraz ewentualne materiały dodatkowe, takie jak załączone grafiki. W przypadku abstraktów o statusie „W przygotowaniu” w menu dostępne będą odnośniki umożliwiające zmianę tytułu lub usunięcie pracy z systemu oraz zatwierdzenie i zgłoszenie pracy. Możliwa będzie również edycja poszczególnych informacji o pracy: dodanie nowych lub edycja zarejestrowanych autorów, edycja treści abstraktu oraz dodawanie, edycja lub usunięcie załączników.
edycja informacji o pracy
Ilustracja 9: Widok szczegółów abstraktu z możliwością edycji.