Ważne! Informacja na temat Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego SENiT

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy. Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 12 Statutu PTK, Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się 05.03.2015 w Zakopanem w Hotelu Mercure Zakopane Kasprowy, ul. Szymaszkowa – I termin: godz, 17:15, II termin: godz. 18:30

Program Walnego Zgromadzenia:

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SENiT PTK w kadencji 2013-2015.
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu SENiT PTK w kadencji 2013-2015.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej SENiT PTK w kadencji 2013-2015.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SENiT PTK.
7. Wybory Przewodniczącego-Elekta Zarządu SENiT PTK w kadencji 2015-2017.
8. Wybory członków Zarządu SENiT PTK w kadencji 2015-2017.
9. Wybory Komisji Rewizyjnej w kadencji 2013-2015.
10. Wybór kandydata SENiT na członka Zarządu Głównego PTK.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.