Wniosek o przyznanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu Długoczasowego Monitorowania EKG

Kopie certyfikatów lub zaświadczeń
Kopie certyfikatów lub zaświadczeń udziału w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych oraz kopie stron programów potwierdzających aktywności, które są podstawą do przydzielenia punktów wg aneksu 1
Pliki muszą mieć mniej niż 50 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.